top of page

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Riikan JoogaHetki

Ajosharjuntie 1, 35700 Vilppula 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Riikan joogaHetki 
Ratakatu 8
35800 Mänttä 
0503253075 
riikan@joogahetki.info

2. Rekisteröidyt 

Varauskalenteriin joogatunnin varanneet henkilöt.


3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste: 

 • asiakas saa tiedon tunnin varauksesta/peruutuksesta   

 • asiakkaan laskutus tunneille tehdyistä varauksista, toimii varauskalenterin mukaan 


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • asiakassuhteen hoitaminen 

 • palveluista ja muutoksista kertominen 


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot 

 • nimi 

 • osoite 

 • sähköposti 

 • puhelinnumero 


Asiakastiedot 

 • varatut tunnit viikkokalenterissa

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen riikan@joogahetki.info


Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 


6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tuntien varauskalenteri: www.varaaheti.fi/joogasalialku

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 

 • varauskalenterin kautta asiakkaalta itseltään


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Riikan JoogaHetken ulkopuolelle.  

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti vain varauskalenteria tunteihin: 

 • Visma Passeli Oy


8. Käsittelyn kesto 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa 

 • Rekisteröitymisen pääsee poistamaan itse varauskalenterin kautta tai laittamalla pyynnön yritykselle

9. Henkilötietojen käsittelijä

Riikka Lauttaanaho, Riikan JoogaHetki


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Tietoja käytetään vain varausten tekemiseen ja laskutukseen sekä muutoksista ilmoittamiseen.

Rekisteriseloste: About Us
bottom of page