top of page

Tilaus- ja sopimusehdot

Verkkokurssien ja jäsenyyden ehdot

SIVUSTON KÄYTÖN YLEISET EHDOT

1. YLEISTÄ

Nämä yleiset ehdot soveltuvat, kun verkkokaupan asiakas tekee ostoksia Riikan JoogaHetken verkkopalveluissa; Verkkokursseihin osoitteessa www.joogahetki.info. Henkilötietojen käsittelyyn Verkkosivustollamme sovelletaan Rekisteriselostetta, joka on saatavilla Rekisteriseloste | Riikan JoogaHetki. Verkkokaupan kautta ostettaviin verkkokursseihin ja jäsenyyteen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi Verkkokurssien ja jäsenyyksien ehtoja.

Riikan JoogaHetki ei ole vastuussa verkkosivustolla esiintyvistä kuva- tai painovirheistä taikka hintatiedoissa esiintyvistä virheistä. Riikan JoogaHetki ei muutoinkaan vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Verkkosivusto ja sen sisältö ovat Riikan JoogaHetken omaisuutta. Sisältö on suojattu immateriaalioikeuksin ja sisällön kopiointi tai käyttäminen ilman Riikan JoogaHetken antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Yleiset ehdot voidakseen tehdä tilauksen verkkosivuston kautta. Hyväksymällä Yleiset ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä ja vahvistaa lukeneensa ne. Lisäksi asiakas vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään. Käyttäjän ja Riikan JoogaHetken välinen sopimus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksen Riikan Joogahetkelle ja Riikan JoogaHetki on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen lähettämällä tälle sähköpostitse tilausvahvistuksen.


2. HINNAT JA MAKSUTAVAT

Verkkosivustolla myytävien tavaroiden ja palveluiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto on esillä verkkosivustolla ja kutakin tavaraa ja palvelua koskevat hinnat esitetään myös kyseisen tavaran tai palvelun kuvauksessa. Kaikki verkkosivustolla esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat eivät kuitenkaan sisällä maksutavasta tai kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia. Mikäli ostoksella on lisäkuluja, maksu- ja toimituskulut esitetään erikseen kunkin tilauksen osalta ennen tilauksen tekemistä.

Riikan JoogaHetki pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa hinnastoa. 

Asiakas voi maksaa verkkokaupassa ainoastaan käyttämällä Riikan JoogaHetken kulloinkin hyväksymiä maksutapoja. Riikan JoogaHetken-palvelun maksut hoitaa yhteistyössä Wix payments.


Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii (Wix payments y-tunnus EU442008451 ). Maksu tapahtuu joogahetki.info maksusivulla tai maksamiseen siirrytään Wix payments verkkopalvelun kautta. Ja käyttämällä tätä palvelua, hyväksyt myös Wix Paymentsin ehdot.

Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Huomio: aina kaikki alla luetellut maksutavat eivät ole välttämättä saatavilla ostoksen aikana.

Maksutavat

Wix payments -palvelun kautta voit maksaa maksukorteilla (credit/debit). Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

ePassi

Edenred

Smartum

Voit suorittaa liikuntaedulla maksun myös näillä maksukorteillasi tai kuittaamalla maksusi kohdassa Manual Payment. Manual Payment, jossa saatkin infon lähettää kuittauksen etuisuudella maksustasi riikan@joogahetki.info , jonka jälkeen hyväksyn osallistumisesi kurssille!


3. TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN

Palvelut toimitetaan mahdollisimman nopeasti, yleensä välittömästi onnistuneen maksun jälkeen. Palvelut pyritään toimittamaan aina mahdollisimman nopeasti, ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua tavaran tilaamisesta.

Omistusoikeus tilattuihin palveluihin säilyy Riikan JoogaHetkellä tai Riikan JoogaHetken käyttämällä kumppanilla, kunnes tuote on kokonaan maksettu.

4. PERUUTTAMISOIKEUS

Digitaalisia palveluita koskeva peruuttamisoikeus

Digitaalisten palveluiden, kuten verkkokaupassa myytävien verkkokurssien ja jäsenyyksien osalta 14 päivän peruuttamisaika alkaa kyseistä digitaalista sisältöä koskevan tilauksen, eli sopimuksen tekemisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen ja käyttäminen on aloitettu sähköisesti asiakkaan toimesta ennen peruuttamisajan päättymistä.

Verkkokurssin tai jäsenyyden osalta sisällön toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas ottaa verkkokurssin tai jäsenyyden käyttöönsä käyttäjätunnuksella, joka asiakkaalle on luotu. Lisäksi asiakkaan katsotaan antaneen suostumuksensa digitaalisen sisällön toimittamisen aloittamiselle ja luopumiselle peruuttamisoikeudestaan, jos asiakas kirjautuu verkkovalmennusjärjestelmään käyttäjätunnuksillaan ennen 14 päivän peruuttamisoikeuden päättymistä.

Asiakas voi käyttää digitaalisia palveluita koskevaa peruuttamisoikeuttaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen riikan@joogahetki.info ja kertomalla, että ostos halutaan peruuttaa ja että tuotetta ei ole käytetty. Tarkastamme palvelustamme onko asiakas kirjautunut sisään ja onko ostotapahtuman aikana tilattua tuotetta käytetty.

Huomio: Emme valitettavasti voi tarjota tätä peruuttamisoikeutta myöskäänmaksettaessa työnantajan tarjoamilla verottomilla eduilla kuten Smartum, ePassi, Edenred.


5. LAKISÄÄTEINEN VIRHEVASTUU

Digitaaliset tuotteet ja palvelut: mikäli asiakas kokee, että tilattu palvelu kuten verkkokurssi tai jäsenyys ei vastaa sitä mitä tuoteselosteessa on kerrottu, on myyjällä virhevastuu. Asiakkaan tulee tässä tapauksessa osoittaa virhe ja hänen tulee vedota virheeseen välittömästi sen huomattuaan, kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa digitaalisen tuotteen tai palvelun käyttöönotosta. Virheeksi ei lasketa tilannetta, jossa asiakas ei pidä tuotteesta tai ei ehdi sitä käyttää!


6. YLIVOIMAINEN ESTE

Jos Riikan JoogaHetki ei pysty täyttämään näissä ehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi, Riikan JoogaHetki ei ole vastuussa viivästyksistä tai muusta aiheutuneesta haitasta tai vahingosta. Ylivoimaisima esteinä pidetään muun muassa yleisiä työtaistelutoimenpiteitä, sotatoimia, luonnonmullistuksia, virus- tai bakteeritartunta-epidemioita, maan hallinnon asettamia rajoitteita sekä ongelmia tietoliikenneyhteyksissä.

7. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmansille osapuolille.

8. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kuluttaja-asiakkaalla on aina myös oikeus viedä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.


9. YLEISTEN EHTOJEN MUUTOKSET

Riikan JoogaHetki varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä Yleisiä ehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset ehdot ovat saatavilla Verkkosivustolla. Jatkamalla Verkkokaupan käyttöä Yleisten ehtojen päivityksen jälkeen, asiakkaan katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt Yleiset ehdot.

VERKKOSIVUSTON, VERKKOKURSSIEN JA JÄSENYYDEN EHDOT

1. YLEISTÄ

Nämä verkkosivuston käyttöä koskevat ehdot soveltuvat, kun verkkokaupan asiakas tekee ostoksia Riikan Joogahetken verkkopalveluissa (www.joogahetki.info). Verkkokaupan, Verkkosivuston ja Verkkopalvelut omistavat Riikan JoogaHetki.

Verkkosivuston tarkoituksena on tarjota käyttäjälle verkkokauppa, jonka kautta käyttäjä voi ostaa tavaroita ja palveluita. Lisäksi Verkkosivusto tarjoaa jäsen- sekä verkkokurssipalvelun. Verkkosivusto voidaan tarjota käytettäväksi eri päätelaitteilla ja Verkkosivusto voi päätelaitteesta riippuen sisällöltään tai toiminnoiltaan poiketa verkkoselaimen kautta käytettävästä Verkkosivustosta. Käyttämällä Verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy nämä Sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos käyttäjä ei halua hyväksyä näitä Sopimusehtoja, kehotamme käyttäjää lopettamaan välittömästi Verkkosivuston käytön. Verkkosivuston käyttäjän on oltava täysi-ikäinen.

2. REKISTERÖITYMINEN

Verkkosivustoa voidaan käyttää myös vierailijana tai liittyen jäseneksi. Käyttäjätilin kautta käyttäjän on mahdollista hallita Verkkokaupan kautta tekemiään tilauksia ja tuotteita.

Käyttäjän ostaessa Verkkokaupan kautta verkkokursseja tai jäsenyyksiä, käyttäjä rekisteröidään joko omistamaamme Verkkopalveluun käyttäjäksi tai käyttäjä ohjataan rekisteröitymään käyttämäämme kolmannen osapuolen palveluun. Kolmannen osapuolen ylläpitämälle verkkosivustolle rekisteröitymiseen ja rekisteröitymiseen liittyviin mahdollisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja.

Käyttäjätunnuksen luodessasi tunnuksesi ja salasanasi ovat henkilökohtaisia ja käyttäjän on pidettävä huolta niiden luottamuksellisesta säilyttämisestä. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa siirtää tai luovuttaa kolmannen henkilön käyttöön. Jos käyttäjä havaitsee käyttäjätunnuksensa tai salasanansa joutuneen kolmannen henkilön käsiin, käyttäjän on viipymättä ilmoitettava tästä Riikan JoogaHetkelle. Riikan JoogaHetki varaa oikeuden harkintavaltansa mukaan sulkea käyttäjätilin väärinkäytön estämiseksi.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätilinsä kautta suoritetusta toiminnasta Verkkosivustolla. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä käyttäjätiliänsä tavalla, joka vahingoittaa tai haittaa Verkkosivuston käyttöä tai toimivuutta, petollisiin tarkoituksiin, loukatakseen kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai soveltuvien lakien vastaisesti. Riikan JoogaHetki ei ole vastuussa käyttäjätunnuksen tai salasanan luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä.

Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus poistaa Verkkosivuston käyttäjätilinsä ilmoittamalla tästä sähköpostitse osoitteeseen riikan@joogahetki.info. Käyttäjätilin poisto astuu voimaan, kun Riikan JoogaHetki on sähköpostitse kuitannut käyttäjätilin poistamista koskevan pyynnön vastaanotetuksi ja tarkistanut, että tilin tiedot voidaan poistaa (avoimien maksujen tai lainsäädännön puitteissa).

3. VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Verkkosivuston asianmukaisesta käytöstä. Verkkosivustoa on käytettävä näiden Sopimusehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu erityisesti olemaan käyttämättä Verkkosivustoa seuraavilla tavoilla tai kohdistamatta Verkkosivustoa kohtaan seuraavia toimia:

  • laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen ja lähettäminen;

  • hakkerointi tai väärän ohjelmiston levittäminen;

  • Riikan JoogaHetken tai kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta loukkaavan tiedon tai materiaalin levittäminen;

  • käyttöä joka rikkoo Sopimusehtoja, soveltuvaa lakia tai viranomaisten määräyksiä;

  • muiden käyttäjien uhkaaminen, kiusaaminen tai häirintä;

  • toiseksi henkilöksi tekeytyminen;

  • muiden käyttäjien käyttäjätunnuksen tai salasanan käyttäminen;

  • minkä tahansa ohjelmiston tai ohjelmiston osien lataaminen Verkkosivustolta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Riikan JoogaHetki tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

  • minkä tähänsä Verkkosivuston tekijänoikeuksin suojatun sisällön luvaton käyttö muualla

Mikäli Riikan Joogahetki katsoo käyttäjän rikkoneen näitä Sopimusehtoja ja/tai käyttäneen Verkkosivustoa laittomaan tai muuhun kiellettyyn tarkoitukseen, Riikan JoogaHetki voi harkintavaltansa mukaisesti ilman etukäteistä ilmoitusta estää käyttäjän pääsyn Verkkosivustolle tai poistaa rekisteröityneen käyttäjän käyttäjätilin.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Riikan JoogaHetkelle, mikäli hän huomaa esimerkiksi ohjelmistovirheestä johtuvan maksuveloitusvirheen, joka mahdollistaisi palvelun maksullisten osien käytön ilman maksua.


4. KÄYTTÄJÄN TUOTTAMA SISÄLTÖ

Käyttäjän tuottaessa sisältöä (esimerkiksi kuvia, videoita, tekstejä) Verkkosivustolle, käyttäjä sitoutuu antamaan Riikan JoogaHetkelle täyden, ei-yksinomaisen, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen. Mikäli käyttäjän tuottama sisältö koskee henkilötietoja, Riikan JoogaHetki voi käyttää tällaista sisältöä Riikan JoogaHetki tietosuojaselosteessa määritetyn mukaisesti.

Käyttäjä vakuuttaa, että sillä on oikeus antaa Riikan JoogaHetkelle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla. Käyttäjä sitoutuu vastaamaan Riikan JoogaHetken puolesta.

5. IMMATERIAALIOIKEUDET

Verkkosivuston sisältämän materiaalin omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeuden kuuluvat Riikan JoogaHetkelle. Verkkokurssin tai jäsenyyden toimittamisen yhteydessä käyttäjälle annettavien materiaalien, mukaan luettuna mutta ei ainoastaan kurssisisällön, jäsenyyssisällön, oppituntien, ohjeiden, ohjevideoiden ja koulutusmateriaalien tekijänoikeus, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Riikan JoogaHetkelle. Riikan JoogaHetki myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, ja rajatun oikeuden käyttää materiaalia ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Materiaalin jakaminen tai sen julkaiseminen sähköisessä tai missä tahansa muussa muodossa on kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Riikan JoogaHetkelle tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

Materiaalin tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, tai hyödyntäminen lain vastaisesti tai ilman Riikan JoogaHetkelle ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.
Immateriaalioikeudet käyttäjän tuottamaan sisältöön kuuluvat käyttäjälle. Käyttäjä antaa Riikan JoogaHetkelle kuitenkin kohdassa 4 kuvatun käyttöoikeuden tuottamaansa sisältöön.

6. VAKUUTUKSET

Riikan JoogaHetki tarjoaa Verkkosivuston sellaisena kuin se on ja sellaisena kuin se on saatavilla. Riikan JoogaHetki ei anna vakuutuksia eikä ole vastuussa Verkkosivuston toimivuudesta tai jatkuvasta saatavilla olosta. Riikan JoogaHetki ei myöskään anna vakuutuksia Verkkosivustolla esitettävien tai julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Riikan JoogaHetki ei myöskään takaa, että Verkkosivustoa voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä. Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänellä on Verkkosivuston käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet, liittymät sekä tietoliikenneyhteydet.

Riikan JoogaHetki varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja/tai muokata Verkkosivustoa sekä keskeyttää käyttäjän pääsyn Verkkosivustolle tietosuojaa, Verkkosivuston huoltoa tai kehitystä, Verkkosivuston väärinkäyttöä tai muuta vastaavaa seikkaa koskevista syistä.

7. VASTUUNRAJOITUS

Käyttäjä hyväksyy sen, että Verkkosivustoa ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä soveltaa Verkkosivuston sisältöä omaan käyttöön kaikilta osin omalla vastuulla. Mikäli käyttäjällä on epäilys soveltuuko tarjotut palvelut omaan elämään tai terveydentilaan, tulee käyttäjän varmistaa asia ensin lääkäriltään.

Verkkosivusto tarjotaan sellaisena kuin se on eikä Riikan JoogaHetki ole vastuussa sen toimivuudesta tai keskeytyksettömästä saatavilla olosta. Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Riikan JoogaHetki ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat Verkkosivuston käytöstä tai käytön estymisestä.

Palvelumme on tarkoitettu täysi-ikäisille.


8. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin Yleisiin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.
Kuluttajalla on aina myös oikeus viedä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, käyttäjän tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.


9. PÄIVITYKSET

Riikan JoogaHetki varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä Sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Sopimusehdot ovat saatavilla Verkkosivustolla. Jatkamalla Verkkosivuston käyttöä Sopimusehtojen päivityksen jälkeen, käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt Sopimusehdot.

Tilausehdot: About Us
bottom of page